เกี่ยวกับเรา

ต้นปี 2541 หจก.รักษ์พลาสติก ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การซื้อ-ขาย เศษพลาสติกจากโรงงาน และเกล็ดพลาสติกที่บด-ล้างสะอาด เพื่อส่งให้แก่พ่อค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ และอีก 7 ปีต่อมา เราก็ได้ทำการขยายงานครั้งใหญ่ในนาม บริษัท รักษ์69 จำกัด ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่าน วิธีการรีไซเคิล เพื่อให้ได้มาซึ่ง วัตถุดิบจากพลาสติกรีไซเคิล, ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล และ ผลิตผลที่เป็นนวัฒตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องจากการรีไซเคิลพลาสติก

ปัจจุบัน บริษัท รักษ์69 จำกัด ได้ทำการขยายธุรกิจออกไปอย่างมากมายหลายแขนงอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากพลาสติกPET(Polyettaline), โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจากเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล, โรงงานบด-ล้างเศษพลาสติก, โรงงานผลิตเครื่องจักรในงานรีไซเคิลพลาสติกและบริษัทนำเข้า-ส่งออก เครื่องจักรและเม็ดพลาสติก เป็นต้น และบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยบริษัทฯได้จัดตั้งทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการรีไซเคิล พลาสติก ออกให้คำปรึกษาเรื่องการตลาด, การผลิต, การจัดการ ตลอดจนการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ธุรกิจเครือข่าย และผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแก่นของธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดก็ด้วยหวังว่าเราจะเติบโตและแข็งแรงไปพร้อมๆกัน อย่างมั่นคงและยั่งยืนดังสุภาษิตที่ว่า “นกไร้ขน คนไร้พวก บินสูงไม่ได้”

บริษัท รักษ์69 จำกัด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยการลดมลภาวะ, ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนองความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ อย่างจริงจังและจริงใจบริษัท รักษ์69 จำกัด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยการลดมลภาวะ, ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนองความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ อย่างจริงจังและจริงใจ

 

  

                    

 

Visitors: 48,959